Page 4 - IZOELEKTRO catalogue
P. 4

Kazalo                      Index
      1.  NN odvodniki prenapetosti          1.  LV surge arresters
      1.1  NNO in MOSIPO splošno         8   1.1  NNO and MOSIPO generally       8
      1.2  NNO, In = 10 kA            9   1.2  NNO, In = 10 kA            9
      1.3   NNO, In = 10 kA brez ozemljitvenega    1.3  NNO, In = 10 kA without earthing
         vodnika,kabelski čevelj        9     conductor, cable lug          9
      1.4  MOSIPO, In = 15 kA          10  1.4  MOSIPO, In = 15 kA          10
      1.5  MOSIPO, In = 10 kA          10  1.5  MOSIPO, In = 10 kA          10
      1.6  MOSIPO, In = 10 kA brez ozemljitvenega   1.6  MOSIPO, In = 10 kA without earthing
         vodnika, kabelski čevelj        11     conductor, cable lug          11
      1.7  MOSIPO, In = 2x15 kA dvojni      11  1.7  MOSIPO, In = 2x15 kA double      11
      1.8  NNO in MOSIPO - primer naročila    12  1.8  NNO and MOSIPO - order example    12
      1.9  Priključek P1             13  1.9  Connector P1             13
      1.10  Priključek P2            13  1.10  Connector P2            13
      1.11  Priključek P3            13  1.11  Connector P3            13
      1.12  Priključek P4            14  1.12  Connector P4            14
      1.13  Priključek P5            14  1.13  Connector P5            14
      1.14  Priključek P6            14  1.14  Connector P6            14
      1.15  TY1 in TY1-F splošno         15  1.15  TY1 and TY1-F generally       15
      1.16  TY1 enopolni             16  1.16  TY1 single pole           16
      1.17  TY1 dvopolni             16  1.17  TY1 double pole           16
      1.18  TY1 tripolni             17  1.18  TY1 triple pole           17
      1.19  TY1 štiripolni            17  1.19  TY1 quadruple pole          17
      1.20 TY1-F enopolni            18  1.20 TY1-F single pole          18
      1.21  TY1 in TY1-F - primer naročila    19  1.21  TY1 and TY1-F - order example    19


      2.  SN odvodniki prenapetosti          2.  MV surge arresters
      2.1  SNO in 2SS15N splošno        22   2.1  SNO and 2SS15N generally       22
      2.2  Razred 1 - izračun in izbira     23   2.2  Class 1 - calculation and selection  23
      2.2.1 Izračun               23   2.2.1 Calculation             23
      2.2.2 Izbira               23   2.2.2 Selection              23
      2.3  Določitev zaščitne razdalje     24   2.3  Determination of the shielding distance  24
      2.4  Parametri za tip 2SS15N - razred 1  24   2.4  Parameters for type 2SS15N - class 1  24
      2.5  Razred DH - izračun in izbira    25   2.5  Class DH - calculation and selection  25
      2.5.1 Izračun               25   2.5.1 Calculation             25
      2.5.2 Izbira               25   2.5.2 Selection              25
      2.6  Določitev zaščitne razdalje     26   2.7  Parameters for type SNO - class DH  26
      2.7  Parametri za tip SNO - razred DH   26   2.6  Determination of the shielding distance  26
      2.8  Primerjava energijskih absorbcij med razredom  2.8  The Comparison of energy absorbtion between class 1
         1 in razredom DH po IEC60099-4:2014 (Ed.3.0) 27   and class DH according to IEC 60099-4:2014 (Ed.3.0) 27
      2.9  Razred DH              28   2.9  Class DH               28
      2.9.1 SNO - RP              28   2.9.1 SNO - RP              28
      2.10 Razred 1               29   2.10 Class 1               29
      2.10.1 2SS15N - R             29   2.10.1 2SS15N - R             29
      2.10.2 2SS15N - RP             30   2.10.2 2SS15N - RP             30
      2.10.3 2SS15N - RO             31  2.10.3 2SS15N - RO            31
      2.10.4 2SS15N - NO            32   2.10.4 2SS15N - NO            32
      2.11  SNO primer naročila         33   2.11  SNO order example          33
      2.12 Priključek A             34   2.12 Connector A             34
      2.13 Priključek B             34   2.13 Connector B             34
      2.14 Priključek C             34   2.14 Connector C             34
      2.15 Priključek E             35   2.15 Connector E             35
      2.16 Priključek F             35   2.16 Connector F             35
      2.17 Priključek G             35   2.17 Connector G             35
      2.18 Priključek L             36   2.18 Connector L             36
      2.19 Priključek M             36   2.19 Connector M             36
      2.20 Priključek N             36   2.20 Connector N             36
      2.21 Priključek O             37   2.21 Connector O             37     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9