Page 6 - IZOELEKTRO catalogue
P. 6

Kazalo                      Index
      4.16 PKIL IZO za ločilnik         68   4.16 PKIL IZO switch disconnector     68
      4.17 A PKI in PKI nagib in odkloni vodnika  69 4.17 A PKI and PKI inclination and declination of conductor 69
      4.18 Zaščita za ptice splošno       70   4.18 Protection for birds generally    70
      4.19  Zaščita za ptice - garnitura     71  4.19  Protection for birds - set     71
      4.20 PKI varna montaža skozi gozd splošno  72  4.20 PKI safe installation through the woods generally 72
      4.21 PKI varna montaža skozi gozd - primer  73 4.21 PKI safe assembly through the woods - example 73
      4.22 A PKI izolatorji garniture      74  4.22 A PKI insulator sets         74
      4.23 A PKI izolatorji - primer naročila  74  4.23 A PKI insulators - order example   74
      4.24 PA jahači              76   4.24 PA covers              76
      4.25 PA kapa SZM/0            76   4.25 PA cap SZM/0             76
      4.26 PA kapa SZM/3            76   4.26 PA cap SZM/3             76
      4.27 PA sornik               77  4.27 PA bolt               77
      4.28 PA telo sponke z vzmetjo       77  4.28 PA body of spring clamp       77
      4.29 PA sponka vijačna           77  4.29 PA screw clamp            77
      4.30 PA vezica              78   4.30 PA cable tie             78
      4.31  PA vijak              78   4.31 PA screw               78
      4.32 SN silikonski plašč SILP       78   4.32 MV silicone coat SILP        78
      4.33 SN vzmet               79   4.33 MV spring              79
      4.34 OPKI oporniki            79   4.34 OPKI pins              79
      4.35 OPKIL opornik za ločilnik      79   4.35 OPKIL pin for switch disconnector  79


      5.  DV pribor                  5.  PL accesories
      5.1  SZ-U sponka zatezna univerzalna   82   5.1  SZ-U universal tension clamp     82
      5.2  SN-U sponka nosilna univerzalna   82   5.2  SN-U universal suspension clamp   82
      5.3  VS sponka vzmetna          82   5.3  VS spring clamp           82
      5.4  VSV sponka vijačna          83   5.4  VSV screw clamp           83
      5.5  VS VHD izolator keramičen z vzmetno sponko 83 5.5  VS VHD ceramic insulator with spring clamp  83
      5.6  VSV VHD izolator keramičen z vijačno sponko 83 5.6  VSV VHD ceramic insulator with screw clamp 83
      5.7  VS LPI izolator keramičen z vzmetno sponko  84 5.7  VS LPI ceramic insulator with spring clamp  84
      5.8  VSV LPI izolator keramičen z vijačno sponko  84 5.8  VSV LPI ceramic insulator with screw clamp  84
      5.9  DSI S distančnik izolacijski z vzmetno sponko 85 5.9  DSI S insulating spacer with spring clamp  85
      5.10 DSI M distančnik izolacijski z vijačno sponko  85 5.10 DSI M insulating spacer with screw clamp  85
      5.11  Distančnik jeklen          86   5.11  Steel yoke             86
      5.12 Distančnik jeklen dvojni       86   5.12 Steel yoke double          86
      5.13 Podaljšek jeklen           86   5.13 Steel extension link         86
      5.14 Podaljšek jeklen 90°         87   5.14 Steel extension link 90°       87
      5.15 S - kavelj              87   5.15 S - hook               87
      5.16 S - kavelj 90°            87   5.16 S - hook 90°             87
      5.17 Rogljič NKI             88   5.17 Arcing horn NKI           88
      5.18 G streme OS 65            88   5.18 G shackle OS 65           88
      5.19 G streme OS 80            88   5.19 G shackle OS 80           88
      5.20 Vijak ozemljitveni          89   5.20 Earthing screw            89
      5.21 Škopec                89   5.21  Anchor shackle           89


      6.  SN Koncentrični material           6.  MV Connecting sleeves
      6.1  R sponka ravna z dvojnim konusom   92   6.1  R double conoid flat clamp      92
      6.2  T sponka odcepna z dvojnim konusom  92   6.2  T double conoid branch clamp     92
      6.3  Td sponka odcepna s konusom     92   6.3  Td conoid branch clamp        92
      6.4  Rp priključek ravni         93   6.4  Rp flat fitting           93
      6.5  P priključek ploščat         93   6.5  P plane fitting           93
      6.6  V konus               93   6.6  V cone                93

      7.  VN Laboratorij                7.  HV Laboratory
      7.1 Splošno                96   7.1 Generally               96
      7.2  Tehnične zmogljivosti        96   7.2  Technical capabilities        96
      7.3  Preskusni protokoli         97   7.3  Test protocols            97


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11