Page 5 - IZOELEKTRO catalogue
P. 5

Kazalo                      Index
       2.22 Priključek P             37   2.22 Connector P             37
       2.23 Nosilec R - izolacijski       37   2.23 Bracket R - insulated        37
       2.24 Nosilec S - jeklen          38   2.24 Bracket S - steel          38
       2.25 Nosilec T - jeklen          38   2.25 Bracket T - steel          38
       2.26 SN indikatorja stanja - splošno   39   2.26 MV condition indicators - generally  39
       2.27 SN odklopna naprava ON        40   2.27 MV disconnecting device ON      40
       2.28 SN indikator stanja ISOP       40   2.28 MV condition indicator ISOP     40
       2.29 SN daljinska kontrola stanja RAM   40   2.29 MV remote arrester control RAM    40       3.  SN natezni kompozitni izolatorji       3.  MV tension composite insulators
       3.1  NKI splošno             42   3.1  NKI generally            42
       3.2  NKI uho-uho             43   3.2  NKI eye-eye             43
       3.3  NKI uho-uho 90º           43   3.3  NKI eye-eye 90º           43
       3.4  NKI oko-oko             44   3.4  NKI tongue-tongue          44
       3.5  NKI oko-oko 90º           44   3.5  NKI tongue-tongue 90º        44
       3.6  NKI batič-batič           45   3.6  NKI ball-ball            45
       3.7  NKI ponvica-ponvica         45   3.7  NKI socket-socket          45
       3.8  NKI vilica-vilica          46   3.8  NKI clevis-clevis          46
       3.9  NKI uho-batič            46   3.9  NKI eye-ball             46
       3.10 NKI ponvica-uho           47   3.10 NKI socket-eye            47
       3.11  NKI uho-vilica           47   3.11  NKI eye-clevis           47
       3.12 NKI ponvica-batič          48   3.12 NKI socket-ball           48
       3.13 NKI vilica-batič           48   3.13 NKI clevis-ball           48
       3.14 NKI ponvica-vilica          49   3.14 NKI socket-clevis          49
       3.15 NKI vilica-vilica 90º        49   3.15 NKI clevis-clevis 90º        49
       3.16 NKI pogon-pogon           50   3.16 NKI rod-rod             50
       3.17 NKI pogon ¾˝-pogon ¾˝        50   3.17 NKI rod ¾˝-rod ¾˝          50
       3.18 NKI izolatorji - primer naročila   51   3.18 NKI insulators - order example    51
       3.19 NKI enojna zatezna veriga      52   3.19 NKI single tension string      52
       3.20 NKI enojna zatezna veriga z iskriščem  52 3.20 NKI single tension string with arcing horn  52
       3.21 NKI dvojna zatezna veriga      53   3.21 NKI double tension string      53
       3.22 NKI enojna nosilna veriga      53   3.22 NKI single suspension string     53
       3.23 NKI enojna nosilna veriga 90°    54   3.23 NKI single suspension string 90°   54
       3.24 NKI enojna nosilna veriga z iskriščem  54 3.24  NKI single suspension string with arcing horn  54
       3.25 NKI enojna nosilna veriga 90° z iskriščem  55 3.25 NKI single suspension string 90° with arcing horn 55
       3.26 NKI dvojna nosilna veriga      55   3.26 NKI double suspension string     55
       3.27 NKI dvojna nosilna veriga 90°    56   3.27 NKI double suspension string 90°   56
       3.28 NKI izolatorska veriga - primer naročila 1  57 3.28 NKI insulator string - order example 1  57
       3.29 NKI izolatorska veriga - primer naročila 2  58 3.29 NKI insulator string - order example 2  58


       4.  SN podporni kompozitni izolatorji      4.  MV post composite insulators
       4.1  PKI splošno             60   4.1  PKI generally            60
       4.2  PKI inovacija            61   4.2  PKI innovation            61
       4.3  PKI brez sponke           62   4.3  PKI without a clamp         62
       4.4  PKI z luknjo             62   4.4  PKI with a hole           62
       4.5  PKI z vzmetno sponko         63   4.5  PKI with spring clamp        63
       4.6  PKI s kapo SZM/0           63   4.6  PKI with a cap SZM/0         63
       4.7  PKI s kapo SZM/3           64   4.7  PKI with a cap SZM/3        64
       4.8  A PKI z vzmetno sponko        64   4.8  A PKI with spring clamp       64
       4.9  A PKI z oslabljeno vzmetno sponko  65   4.9  A PKI with weakened spring clamp   65
       4.10 A PKI s kapo SZM/0          65   4.10 A PKI with a cap SZM/0        65
       4.11  A PKI s kapo SZM/3         66   4.11  A PKI with a cap SZM/3       66
       4.12 A PKI za vodnik AlFe 120/PIV 99   66   4.12 A PKI for conductor AlFe 120/PIV 99  66
       4.13 A PKI z vijačno sponko        67   4.13 A PKI with screw clamp        67
       4.14 PKI E za vodnike od ø15 do ø30    67   4.14 PKI E for conductor from ø15 to ø30  67
       4.15 PKIL za ločilnik           68   4.15 PKIL for switch disconnector     68


                          www.izoelektro.com                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10