Page 8 - IZOELEKTRO catalogue
P. 8

Seznam kratic                   List of abbreviations      μs   – mikrosekunda               μs   – microsecond
      °C   – stopinj celzija             °C   – degrees celsius
      AD   – preskočna razdalja            AD   – arcing distance
      AgL  – tip varovalke              AgL  – type fuse
      Al   – aluminij                 Al   – aluminium
      CD   – plazilna pot               CD   – creepage distance
      d   – premer                  d   – diameter
      Dmin  – minimalna razdalja           Dmin  – minimum distance
      DOPPS – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic DOPPS – Association for the observation and study of birds
      DV   – daljnovod                PV   – power line
      E   – električna poljska jakost        E   – electric field strength
      Fh   – horizontalna sila            Fh   – horizontal load
      Fv   – vertikalna sila             Fv   – vertical load
      H   – višina                  H   – height
      IEC  – Mednarodna komisija za elektrotehniko  IEC  – International Electrotechnical Commimisson
      Iimp  – impulzni odvodni tok          Iimp  – discharge current
      Imax  – maksimalni odvodni tok         Imax  – maximal discharge current
      In   – nazivni odvodni tok           In   – nominal discharge current
      IP   – stopnja zaščite             IP   – Ingress protection level
      kg   – kilogram                 kg   – kilogram
      kJ   – kilo joule                kJ   – kilo joule
      kV   – kilo volt                kV   – kilo volt
      l   – dolžina                 l   – length
      L   – faza                   L   – line
      m   – meter                  m   – meter
      mA   – miliamper                mA   – milliampere
      mm   – milimeter                mm   – millimetre
        2
      mm   – kvadratni milimeter           mm   – square millimetre
                                 2
      M   – moment                  M   – torque
      Mt   – torzijski moment             Mt   – Terminal torque
      Mu   – upogibni moment             Mu   – Cantilever strength
      N   – newton                  N   – newton
      Nm   – newton meter               Nm   – newton metre
      NN   – nizka napetost              LV   – low voltage
      ns   – nanosekunda               ns   – nanosecond
      PA   – poliamid                 PA   – polyamide
      PIV  – polizoliran vodnik            CC   – covered conductor
      s   – sekunda                 s   – second
      SCL  – nazivna upogibna sila          SCL  – specified cantilever load
      SN   – srednja napetost             MV   – medium voltage
      ST   – jeklo                  ST   – steel
      t   – čas                   t   – time
      T   – temperatura               T   – temperature
      tA   – odzivni čas               tA   – response time
      Uc   – trajna obratovalna napetost       Uc   – continuous operating voltage
      UL 94 – standard gorljivosti           UL 94 – flammability standard
      Umax  – maksimalna napetost           Umax  – maximum voltage
      Up   – napetostni zaščitni nivo         Up   – voltage protection level
      Ur   – nazivna napetost             Ur   – rated voltage
      Ures  – preostala napetost           Ures  – residual voltage
      UV   – ultravijolična zaščita          UV   – ultra-violet protection
      v   – hitrost širjenja udarnega vala      v   – speed of shock wave
      V-0  – stopnja gorljivosti           V-0  – burning rate
      W   – energijska absorpcija          W   – energy absorption     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13